Volarje

Apartma je na začetku vasice Volarje na levem bregu reke Soče, preko katere greste čez Volarski most. Ta se nahaja ob glavni cesti Tolmin-Kobarid. Na Volarje pa se lahko pride še po eni cesti, ki poteka po levem bregu Soče in po kateri greste skozi veliko večino vasi, ki tam ležijo. Volarje so iz Tolmina, ki je glavno središče Zgornje Soške doline, oddaljene 6km, iz Kobarida pa ca. 10km.

Apartma Kolman

Razpotegnjeno naselje z nepravilno obcestno zasnovo leži v dnu Srednje Soške doline, na višji prodni terasi na levem bregu reke Soče, pod strmim pobočjem Mrzlega vrha (1259 m). Več hudourniških grap in melišč s pobočja ponekod sega prav do hiš, med katerimi prevladujejo prenovljene in posodobljene zidane primorske hiše. Obdelane so predvsem višje terase.

Po potresu leta 1976 so vaščani dobili skupen hlev na desnem bregu reke Soče, kjer so pašniki. Do njega vodi most čez reko, po katerem je speljan odcep od glavne ceste Tolmin- Kobarid.
Prebivalci so zaposleni v Tolminu in Kobaridu. Zahodno od vasi stoji na samem cerkvica sv. Brica iz 15. stoletja.